Mangás Covers
Kokou no Hito (Weekly Young Jump - Shueisha) Volumes 11 à 17/17 [Shinichi Sakamoto e Cia.]
Kokou no Hito (Weekly Young Jump - Shueisha) Volumes 01 à 10/17 [Shinichi Sakamoto e Cia.]
Ushio to Tora (Shonen Sunday - Shogakukan) Volumes 31 à 33/33 [Kazuhiro Fujita]
Ushio to Tora (Shonen Sunday - Shogakukan) Volumes 21 à 30/33 [Kazuhiro Fujita]

Ushio to Tora (Shonen Sunday - Shogakukan) Volumes 11 à 20/33 [Kazuhiro Fujita]

Ushio to Tora (Shonen Sunday - Shogakukan) Volumes 01 à 10/33 [Kazuhiro Fujita]

Doubt (Gangan Comics - Square Enix) Volumes 01 à 04/04 [Yoshiki Tonogai]

To Love-Ru (Jump Comics - Shueisha) Volumes 10 à 18/18 [Hasemi Saki & Kentaro Yabuki]

To Love-Ru (Jump Comics - Shueisha) Volumes 01 à 10/18 [Hasemi Saki & Kentaro Yabuki]

Rosario+Vampire (Jump Comics - Shueisha) Volumes 01 à 10/10 [Akihisa Ikeda]